Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Kosten

De praktijk heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst voor 1e en 2e lijns GGZ (GB GGZ en SGGZ). 1e lijns psychologische gesprekken en 2e lijns psychotherapie zijn opgenomen in het basispakket.

Per 1 januari 2013 zijn de eigen bijdragen voor 2e lijns psychotherapie afgeschaft, wel verrekent uw zorgverzekeraar na een serie gesprekken de verplichte eigen risico van € 385,00 (door de overheid vastgesteld voor 2016) per persoon per jaar. Dit geldt voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder.

Voor 1e lijns psychologische gesprekken geldt ook daar een verplichte eigen risico van € 385,00 per persoon per jaar op de basisverzekering. Dit geldt voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Vanaf 2014 wordt er niet meer aan het eind van de maand een factuur gestuurd van de gesprekken van de betreffende maand, maar wordt aan het eind van een behandeling het volledige zorgproduct of prestatie in rekening gebracht. De prijzen zijn als volgt: 

GBGGZ kort (max. 5 gesprekken) € 450,00
GBGGZ middel (max. 8 gesprekken) € 700,00
GBGGZ intensief (max. 12 gesprekken) € 1050,00
GBGGZ chronisch (max. 12 gesprekken) € 1050,00
Transitie Prestatie (alleen in 2014) € 180,00

Deze prijzen zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen overeenkomst heeft afgesloten met de praktijk. Indien een overeenkomst is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, dan kunnen enigszins andere bedragen gelden.

De informatie die  ook uitgebreid in de wachtkamer hangt  ( en voor elke intake wordt meegedeeld) is als volgt:
Verder zijn de bedragen voor Specialistische GGZ (S GGZ) soortgelijk, maar gebundeld in series gesprekken (diagnose-behandel combinaties) en worden meestal ook pas gefactureerd na een serie gesprekken of na de behandeling.

2e lijns specialistische GGZ psychotherapie kosten, volgens de NZA-tarieven:1e zitting 40 minuten (plus 35 minuten indirecte tijd): € 128,21 euro

2 zittingen (in totaal 150 min.) € 300,26
3 zittingen (in totaal  225 min.)  € 550,67
4 zittingen (in totaal 300 min. i.c. 4 x 40 min. directe tijd, 4 x 35 min indirecte tijd) € 550,67
5 zittingen (in totaal 375 min.) € 550,67
6 zittingen (in totaal 450 min. i.c. 6 x 40 min. directe tijd + 6 x 35 min. indirecte tijd) € 925,08

De NZA-tarieven zijn 100 % , de zorgverzekeraars betalen meestal 90% uit aan de psycholoog die daarmee akkoord is gegaan in zijn  contract. Om misverstanden te voorkomen: 1e lijns hulp zogenaamde Basis Generalistische GGZ is niet altijd goedkoper dan tweede lijns  Specialistische Psychotherapie bijv. kost 1 gesprek in een pakket bij 1e lijns ruim 168,- euro en 1 gesprek tweede lijns, Specialistische GGZ  kost ruim 120, – euro (40 min, directe tijd, 35 min, indirecte tijd).Bij S GGZ , de Specialistische Psychotherapie valt bijv. ook op dat men voor 3 zittingen (inclusief indirecte tijd) hetzelfde gedeclareerd krijgt van uw zorgverzekeraar als voor 4  en 5 zittingen, ook hetzelfde bedrag, ook al ontvangt men dan nog extra tijd, de psycholoog krijgt met die 4e en 5e zitting er niets financieel extra bij ( ook een soort pakket van Diagnose Behandelcombinatie).

Kosten diverse soorten hulp

Psychotherapie gem. per consult € 122,00 gemiddeld per consult
1e lijns psychologische gesprekken per consult, variërend via welke zorgverzekeraar van € 81,00 tot € 89,00 zie info hierboven informatie onder GB GGZ en in wachtkamer uitgebreid en prominent zichtbaar.
Mental Coaching € 135,00
Gezinsgesprekken per zitting € 240,00
Groepstherapie (afhankelijk van groepsgrootte) tussen € 40,00 en € 60,00 per sessie

Elke zitting heeft ook 15 à 35 minuten indirecte tijd (bestuderen en bijhouden dossier en voorbereiden zitting). Het zijn diagnosebehandelcombinaties die volgens een bepaald tarief worden gehonoreerd (soms ongeveer € 500,00 voor 3 à 4 zittingen, afhankelijk van de indirecte tijd).

Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bevelandselaan 9
1181 JL Amstelveen
Nederland

Telefoon: 020 643 34 22