Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Psychodiagnostiek, intakegesprekken en second opinion advisering

Na gesprekken met de u vertrouwde arts kan het soms een hele stap zijn met een onbekende psycholoog of psychotherapeut te praten. Hieronder wordt getracht één en ander duidelijk te maken.

Wat doet een psychotherapeut?

Een psycholoog en/of psychotherapeut geeft inzicht in de oorzaken van de psychische problematiek en behandelt die zodanig vanuit verschillende gedrags-wetenschappelijke achtergronden dat de klachten verdwijnen, de problematiek wordt opgelost dan wel dat er beter mee te leven is.

Over het algemeen verhoogt psychotherapie de kwaliteit van het leven door bijvoorbeeld de problematiek voor iemand te vertalen in duidelijke, herkenbare conflicten, die vervolgens opgelost kunnen worden.

Anders gezegd: psychotherapie neemt zoveel als mogelijk de storende en inperkende invloeden uit iemands leven weg. Dit kan bereikt worden via geregelde gesprekken met volle inzet van de patiënt (proberen geen informatie te verzwijgen) en uiteraard met de volle inzet van de psychotherapeut, in een wederzijdse sfeer van vertrouwen. Als een breuk in het vertrouwen in het algemeen onderdeel van de klacht is, kan dit beter eerst goed doorgesproken worden.

De psychotherapeut houdt met de patiënt op vaste tijden gesprekken en zorgt voor een goede, werkbare sfeer alsmede bewaakt de psychotherapeut het proces en de vooruitgang.

Persoonlijke voorkeur en vrijheid van de keuze van de therapeut

In een intake-periode, waarin 2 à 3 verkennende, kennismakende gesprekken plaatsvinden, wordt bekeken welke therapie en welke methode het meest doeltreffend zal werken.

U kunt in dit begin-stadium kijken of u zich thuis voelt bij de werkwijze en de persoon van de psychotherapeut. Samen met u wordt besloten welke behandeling u krijgt.

U kunt in de beginnende intake-gesprekken kenbaar maken bij welke therapeut u door wilt gaan (man, vrouw, ouder of jonger).

Na de intake krijgt u het advies welke therapie -en bij wie- de maximale kans van slagen heeft. Uw persoonlijke voorkeur weegt hierin bij ons zwaar. Vaak komt het voor dat na een tijde de psychotherapeut iets moeilijks of pijnlijks voor de patiënt moet zeggen. De therapie kan dan in een lastige fase terechtkomen. U zou kunnen vinden dat het niet meer klikt en voortijdig willen stoppen. Juist dan is het goed dat omstanders en/of de verwijzer u aanmoedigen om door te gaan. Immers, dan ontstaat er nieuw gedrag en komt u door nare, onleefbare gevoelens heen!

Vormen van psychotherapie

  1. structurerende, steunende gesprekken, merendeels veertiendaags;
  2. inzichtgevende, individuele gesprekken van één of meerdere keren per week
  3. uitleggende psychotherapie met vaste of wisselende frequentie;
  4. inzichtgevende groepspsychotherapie, wekelijks;
  5. steunende, structurerende groepspsychotherapie;
  6. partner- en echtpaar-relatietherapie

Deze laatste vorm kunt u terugvinden onder kopje b): Partnerrelatie-therapie, wanneer in psychotherapie vanwege de relatie?

Bij welke klachten kan psychotherapie overwogen worden?

Depressieve stemmingen, angsten, contactproblematiek, werkstoornissen c.q. werkproblematiek, studieproblematiek, minderwaardigheidsgevoelens, onverwerkte rouw, seksuele problemen, eet-problematiek, traumatische ervaringen, psychosomatische klachten, relatie- en huwelijksproblematiek, incest, psychische gevolgen van letselschade, kinderloosheid en geweldtrauma’s.

Bij wie heeft psychotherapie het maximale effect?

Als u bereid bent naar het eigen aandeel te kijken in uw klachten en openstaat -met de eventueel daarbijbehorende gevoelens- om dit in een niet-veroordelende, vertrouwelijke sfeer te bespreken, vormt dit de basis voor een succesvolle psychotherapeutische behandeling.

Uiteraard gaat bijna geen enkele behandeling over rozen. Het helpt zeker als u een beperkt aantal mensen om u heen heeft, die ook achter uw behandeling staan.

Maar met de eerdergenoemde wederzijdse inzet van patiënt en therapeut en het besef van een eigen aandeel in uw probleem zijn de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagde behandeling genoemd. Aanvoelen en weten waar de schoen wringt, betekent echter nog niet dat het probleem ook daadwerkelijk opgelost is; het vergt dan soms nog een tijdje voor het innerlijke conflict goed is verwerkt en/of is uitgedoofd.

Wijze van betaling

  • via uw polis: eerstelijns psychologische gesprekken/psychotherapie, indien hiervoor verzekerd (zelf informeren)
  • via AWBZ (door psychotherapeut aan te vragen): gaat buiten ziektekostenverzekeraar om, wel administratieve wachttijd
  • Afzien van de AWBZ: zelf betalen, geen administratieve wachttijd, direct starten

Fiscale aftrekmogelijkheden

De kosten voor behandeling vallen binnen de 5%-regeling onder de algemene ziektekosten. Vervoer naar en van de therapeut alsmede oppaskosten kunnen worden mee berekend. 

Duur

De totale duur van een individuele behandeling ligt landelijk gemiddeld tussen de 19 en 23 zittingen. De hieronder genoemde praktijk zit hierin lager, met een gemiddelde therapieduur van 17 zittingen, berekend over de jaren 1985 t/m 1995 (= bij wekelijkse zittingen 4 à 5 maanden).

Het merendeel van de behandelingen (80 %) duurt tussen de 8 en 14 zittingen. Vijftien procent van de totale behandelingen duurt langer dan 18 maanden (intensieve problematiek). 

Aanmelding

Elke werkdag kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 020 643 34 22

Drs. A.K. Goulooze cs, psycholoog-psychotherapeut en psycho-analyticus.

Tussen 13.00 - 13.30 uur kunt u meestal direct met één van onze psychotherapeuten spreken. U kunt ook een fax sturen op ditzelfde nummer of een boodschap inspreken als wij even moeilijk te bereiken zijn.

Aanmeldingsadres: Bevelandselaan 9, 1181 JL Amstelveen

(plattegrondje op aanvraag verkrijgbaar)

Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bevelandselaan 9
1181 JL Amstelveen
Nederland

Telefoon: 020 643 34 22