Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

Bel ons

020 643 34 22

Bezoek ons

in Amstelveen

 • Home
 • Behandelingen
 • Individuele behandelingen: psychotherapie eerstelijns psychologische gesprekken

Individuele behandelingen: psychotherapie eerstelijns psychologische gesprekken

Wanneer naar een eerstelijns psycholoog?

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Heeft u:

 • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden;
 • psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid;
 • last van dwanghandelingen;
 • problemen in relaties, thuis of daarbuiten;
 • seksuele problemen;
 • problemen met uw werk, studie of juist met werkloosheid;
 • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen;
 • problemen met ouder worden? 

Ga dan naar een eerstelijns psycholoog voor hulp. Denk niet te snel dat u er alleen uit moet komen. Of dat alles erger moet worden voordat u hulp kunt krijgen. Juist als u er vroeg bij bent kan een eerstelijns psycholoog u snel en effectief hulp bieden.

Wat is een eerstelijns psycholoog?

De eerstelijns psycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg. Bij een eerstelijns psycholoog kunt u in principe altijd terecht. Ongeacht uw leeftijd. Ongeacht uw psychologische problemen. Alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met uw partner of samen met uw kind.

De eerstelijns psycholoog is makkelijk bereikbaar: er zijn geen of nauwelijks wachttijden en er bevindt zich altijd wel een eerstelijns psycholoog in uw omgeving.

Kenmerkend voor eerstelijns psychologen is ook hun probleemgerichte aanpak. De psycholoog zal in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen of klachten. Het kan zijn, dat de eerstelijns psycholoog zelf met u aan die problemen gaat werken of dat hij in overleg met u besluit, dat het beter is u door te verwijzen. Naar bijvoorbeeld een RIAGG of een andere vorm van zorg. Als hij u doorverwijst, dan zorgt de eerstelijns psycholoog ervoor dat u in de juiste handen valt.

De eerstelijns psycholoog werkt ook kortdurend. Gemiddeld zal de behandeling door een eerstelijns psycholoog zo’n 10 sessies in beslag nemen.

Hoe maakt u een afspraak?

Veel mensen wenden zich met hun klachten en problemen tot hun huisarts. En steeds meer huisartsen werken samen met een eerstelijns psycholoog vanwege diens specialistische kennis. U kunt dus aan uw huisarts vragen of hij u wil doorverwijzen naar een eerstelijns psycholoog. U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met een eerstelijns psycholoog. De psycholoog zal dan contact opnemen met uw huisarts over uw aanmelding en over eventuele lichamelijke klachten. Maar alleen als u daarvoor toestemming geeft.

Wat kost een eerstelijns psycholoog?

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft het tarief vastgeld op €79 per gesprek. Steeds meer particuliere ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen gaan ertoe over om de behandeling van de eerstelijns psycholoog geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Vraag dus bij uw zorgverzekeraar na of, en in hoeverre, deze de hulp zal vergoeden.

Kan iedereen zich zomaar als eerstelijns psycholoog vestigen?

Niet iedere psycholoog kan zich zomaar als eerstelijns psycholoog vestigen. Om eerstelijns psycholoog te worden is een specifieke combinatie van opleiding, werkervaring en methode van werken een vereiste. De psycholoog die aan die eisen voldoet, kan zich laten inschrijven in het register van de eerstelijns psychologen. Dat is een register dat wordt bijgehouden door het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.

Daarnaast zijn eerstelijns psychologen verenigd in regionale verenigingen, de zogenoemde ROEP’s (Regionale Organen Eerstelijns Psychologen). Intensief overleg tussen psychologen binnen een ROEP betekent ook een garantie voor de bewaking van kwaliteit en deskundigheid.

Het NIP bewaakt als beroepsorganisatie de kwaliteit en deskundigheid van eerstelijnspsychologen. Als toetssteen voor hun professioneel handelen geldt ook voor de eerstelijnspsychologen de beroepscode van het NIP.

Als u klachten heeft over een eerstelijnspsycholoog kunt u bij het NIP terecht, dat het handelen van de eerstelijnspsycholoog zal toetsen aan professionele uitgangspunten.

Heeft u vragen?

Als u na het lezen van bovenstaande nog vragen heeft, of als u graag eens zou praten met een eerstelijnspsycholoog, dan kunt u aan uw huisarts vragen om een verwijzing. U kunt ook bellen met het NIP voor de naam en het adres van een eerstelijnspsycholoog bij u in de buurt.

 • Telefoon: 020 410 62 22 op werkdagen van 9 uur tot 17 uur.
 • Adres NIP: Osdorper Ban 27 a, 1068 LD Amsterdam                                                                                 
 • Postadres NIP: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam

Colofon

Dit is een uitgave van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), waarvan alle leden tevens lid zijn van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Vormgeving: Noordwest 12bv, Ferwerd

Druk:Brandsma Offset Ferwerd

Waar in de tekst wordt gesproken over 'hij' kan vanzelfsprekend ook 'zij' worden gelezen.

Institute of Human Relations Amstelveen and Surroundings

Bevelandselaan 9
1181 JL Amstelveen
Nederland

Telefoon: 020 643 34 22